10 Jul 2013, Posted by admin

Terminy Zlotów 2014

Terminy polskich Z L O T Ó W VW GarBusa ? rok 2014

M A R Z E C :

07 – 09  –> R z y k i   k/Andrychowa

Witek : tel. 883 630 343

21 – 21 –> G d y n i a   RÓWNONOC-klasyczne przywitanie wiosny!
www.facebook.com/events/1379174038990782

M A J :

02 – 04 –> R a d z y ń   k/Sławy
www.busoland.webd.pl

23 – 25 –> K a r w i a   Rodzinny-plażowy zlot Old VW
www.facebook.com/events/626723670734491

30 – 01.06 –> G r u d z i ± d z   
www.garbosada.pl

C Z E R W I E C :

06 – 08 –> W ł o c ł a w e k 
www.garbatywloclawek.q4.pl

20 – 22 –> P r z y b r o d z i n 
www.aaltswin.pl

27 – 29 –> N i e c h o r z e 
www.gryfgarb.org

L I P I E C :

03 – 06 –> K r a k ó w – “Garbojama”
www.garbojama.pl

11 – 13 –> K r a p k o w i c e
www.garbclub.opole.pl

18 – 20 –> C h o c z e w o 
www.oldvw.pl

25 – 27 –> D r z o n k ó w  k.Zielonej Góry 
www.volksmobil.pl

S I E R P I E Ń :

08 – 10 –> P ę p o w o (Busy T1 i T2)
www.vwmuseum.pl

08 – 10 –> R a m s o w o
Jasiek, tel. 604 051 463

15 – 17 –> G a r b y
www.facebook.com/ZLOTwGARBACH

15 – 17 –> D w u d n i a k i  k/Wierzchosławic
www.tarnowskie-garby.pl

29 – 31 –> O s o l i n
www.facebook.com/events/284469575067788

 WRZESIEŃ 

26-28.09.2014

VI SPęęd Wypasionych Garbusów Kamionka k/Rzeszowa ! ! ! 

Posting your comment...

  • Tags

  • Categories

http://www.kaferklub.com/wp-content/themes/press